ลองจินตนาการว่าคุณกำลังหวนระลึกถึงวันเก่าๆ ในบ่ายวันฝนต …